Huisarts

DR. INGE WILLEMS

Info voor patiënten

 

Afspraken

  • Klik op de knop Maak afspraak
  • Gelieve tijdig op je afspraak te komen
  • Een afspraak annuleren of verplaatsen kan je op deze site op voorwaarde dat je de login en het passwoord die je werden toegestuurd na boeking bewaard hebt. Je kan ook telefonisch annuleren
  • Maak één afspraak per persoon. Maak voor een tweede persoon een tweede afspraak

 

Vakantieregeling

Vervanging bij afwezigheid

Dr. Ellen Wellens, Graanmarkt 11 te Diest, 013/323340, www.dokterellenwellens.be

Dr. Carl Steylaerts, Citadellaan 2 te Diest, 013/333193

 

Verlofperiodes:

24/02/2020 - 28/02/2020

13/04/2020 - 17/04/2020

 

 

Resultaten en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor op raadpleging te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de arts.


Globaal Medisch Dossier

Wat is het GMD?

Je huisarts verzamelt al je belangrijke medische gegevens (gegevens over je huidige en vroegere behandelingen,verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over medicatie, vaccinatie, …) in je Globaal Medisch Dossier (GMD).

Je huisarts fungeert hierdoor als coach over je gezondheidstoestand.

Het GMD is gratis voor iedereen. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met je ziekenfonds.

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van je medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat je huisarts een totaalbeeld heeft van je gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als je een GMD hebt, krijg je bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek. Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe je behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).

Tarieven

Dr.Inge Willems is geconventioneerd.

De erelonen zijn comform de RIZIV-nomenclatuur

  • Raadpleging: 26,78€
  • Avondraadpleging (na 18.00 uur): 31,06 € (indien u een GMD heeft, blijft het remgeld 4 euro)
  • Huisbezoek: 39,63 €
  • Aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of met het statuut chronische aandoening wordt er enkel het remgeld aangerekend. (respectievelijk 1 euro of 4 euro).

Dr. Inge Willems

Oude Tramweg 9
3290 Diest

 


Maak afspraak